برنامه‌ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها

نشریه علمی باغ نظر – مقاله برنامه‌ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها را به چاپ رسانده است.

بیان مسئله: رویکرد نخست به کاهش وسایل آلاینده می‌پردازد که موجب انتشار و توزیع آلاینده‌ها در سطح شهر است و رویکرد دوم به کاهش میزان آلودگی از طریق روش‌های جذب و تبدیل آنها به صورت طبیعی تأکید دارد. بدین معنی که با یافتن راه‌حل‌هایی نه تنها می‌توان میزان آلودگی هوا را کاهش داد، بلکه می‌توان با به‌کارگیری تدابیری هوای سالم را تولید و منتشر کرد که در نتیجه سلامت جسم و روان شهروندان را به دنبال دارد.

هدف تحقیق: به طور کلی هدف این پژوهش یافتن راهکارهایی در حوزة برنامه‌ریزی و طراحی منظر است تا از این طریق به کاهش آلودگی هوا و همچنین به بازتولید هوای سالم دست یافت.

سؤال تحقیق: این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چگونه می‌توان از برنامه‌ریزی منظر در بازتولید خرد اقلیم‌ها در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کرد؟

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت کیفی است و به شیوة تحلیل محتوا و بررسی نمونه‌های مشابه و استخراج نقاط ضعف و قوت، به تبیین اصول و الگوهای طراحی منظر همساز با اقلیم پرداخته می‌شود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ایجاد خرد اقلیم در منطقة ۲۲ تهران می‌تواند به کاهش پدیدة جزیرة گرمایی منجر شده و در نتیجة آن کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با کاهش شدت جزیرة گرمایی از طریق بهبود برخی عناصر منظر شهری، دست‌یافتن به محیطی سالم همراه با کاهش آلاینده‌های مضر بر سلامتی انسان امکان‌پذیر خواهد شد.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است

اخبار
استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ کلید پیشرفت کشور در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش ایسنا،“هوش مصنوعی” در قرن ۲۱ رکن مهمی از زندگی بشر شد. به زندگی خود بنگرید، در وسایل مختلف از هوش مصنوعی استفاده شده و تمام اجزای زندگی ما به مکانی برای استفاده از هوش مصنوعی بدل شده است. هر کدام از بخش‌های علم امروز از کاوشگران اعماق دریا …

اخبار
جزئیات نخستین قرارداد "نفت در برابر اجرای پروژه"

به گزارش ایسنا، آمارها می‌گویند ۱۲۳ واحد نیروگاهی حرارتی در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۴۲ واحد دولتی، ۶۰ واحد خصوصی و ۲۱ واحد در اختیار صنایع بزرگ هستند. علاوه بر این، ۸۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌هاست که از این میزان ۶۴ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و …

اخبار
سولماز عباسی: رکوردها خوب نباشد بانوان به جهانی نمی‌روند/ وضعیت قایق و پاروها افتضاح است!

سولماز عباسی در گفت و گو با ایسنا درباره شرایط ملی‌پوشان رویینگ قایقرانی ایران بیان کرد: سه ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان و چهارماه و نیم تا قهرمانی جوانان آسیا باقی مانده است و ورزشکاران با انگیزه خوبی پیش می‌روند. مسابقات بزرگسالان آسیا فرصت خوبی است تا ملی‌پوشان قبل …