آخرین تصمیم شورای‌عالی شهرسازی درباره منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند


آخرین تصمیم شورای‌عالی شهرسازی درباره منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند

فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌جنوبی، مصوبه شورا درباره منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند ابلاغ کرد. مقرر شده است تا استانداری ترتیبی اتخاذ کند تا ظرف مدت دو ماه اسناد منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند و سند پهنه‌بندی حریم بیرجند را تهیه و به دبیرخانه شورایعالی ارایه شود.

به گزارش ایلنا، در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به معتمدیان استاندار خراسان‌جنوبی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۰ اسفندماه ۹۷ طرح منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند را پیرو مصوبه ۱۹ آبان ماه ۸۴ هیات وزیران و مصوبه نهم آذر ۹۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی و صورتجلسه سوم دیماه ۹۷ کمیته فنی- تخصصی شماره دو شورای عالی (کمیته گردشگری) مورد بررسی و به شرح صورتجلسه کمیته فنی مورد تصویب قرار دارد و مقرر کرد تا اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس نظر کمیته فنی به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

بر اساس این مصوبه نظرات کمیته فنی- تخصصی شماره دو شورایعالی (کمیته گردشگری) مندرج در صورتجلسه سوم دیماه ۹۷ در ۱۰ بند به شرح زیر است:

۱. با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و همچنین مکاتیه مجدد شماره ۵۹۸۲۸ / ۴ / ۳۵ مورخ ۲۸ آذر ۹۷ معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی پیشنهادات طرح شامل تدقیق کاربری ها و میزان دقیق بارگذاری در هریک از آنها در این مرحله صرفا منحصر به آن قسمت از اراضی تحت مالکیت سرمایه گذار شود که در محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان واقع شده است. (بر اساس نقشه های ارایه شده از سوی سرمایه گذار ۳۸ / ۱۳ هکتار از اراضی تحت مالکیت سرمایه گذار در محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان واقع شده است پیوست)

۲. در خصوص سایر اراضی واقع در محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدامات زیر انجام شود.

۱-۲. با توجه به مغایریت موجود بین متن و نقشه مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان نظر قطعی و اصلاحی دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دبیرخانه اخذ شود.

۲-۲. عناوین پهنه‌های خارج از محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و استانداری بازنگری و به عنوان نقشه راه توسعه آتی منطقه در اسناد طرح لحاظ شود. مجددا تاکید می‌شود هرگونه تخصیص و تدقیق کاربری و میزان و نوع بارگذاری‌های در خارج از عرصه تحت مالکیت سرمایه‌گذار منوط به اخذ مصوبه مجدد از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و متعاقبا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

۳. کاربری اراضی محدوده تحت مالکیت سرمایه‌گذار در چارچوب پهنه‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تدقیق شده و پس از تایید اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ملاک درج در اسناد ابلاغی قرار گیرد.

۴. متعاقبا تعیین کاربری طبق بند فوق، جداول دقیق مربوط به احداث بنا شامل سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و سایر الزامات مطابق جداول پیشنهادی اولیه مشاور طرح (به شرح پیوست) و با درج فعالیت مجاز به استقرار در هر کاربری (به شرح جداول پیشنهادی مشاور طرح- پیوست) تهیه و در اسناد ارایه شود. تاکید می‌شود حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی کلیه احداثات در همه کاربری‌ها به ترتیب معادل پنج درصد، ۱۰ درصد از محدوده تحت مالیکت سرمایه‌گذار خواهد بود.

۵. عرصه و حریم و ضوابط مترتب بر کلیه آثار تاریخی ارزشمند ثبتی موجود در منطقه از جمله بند تاریخی در اسناد طرح منعکس شود.

۶. کلیه مفاد مندرج در نامه مجوزه اداره کل محیط‌زیست استان خراسان‌جنوبی با شماره ۴۳۳۷ مورخ ۱۶ تیر ۸۹ در طرح نهایی لحاظ شود.

۷. با توجه به میزان گردشگران ورودی به منطقه (طبق برآورد مشاور ۴۶۰ نفر)، تحلیل میزان دقیق آب مصرفی بر اساس استاندارد نشریه ۳-۱۱۷ سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و طی استعلام مجدد اداره کل راه و شهرسازی استان از آب منطقه‌ای استان مراتب تایید امکان اختصاص این میزان آب مصرفی از شبکه آب‌رسانی شهر بیرجند و نیز استفاده از آب ذخیره شده در پشت بند تاریخی جهت مصارف غیرشرب اخذ و جهت تصویب در شورای‌عالی به دبیرخانه شورایعالی ارایه شود.

۸. نقشه طرح اجرایی جمع‌آوری فاضلاب و ایستگاه تصفیه‌خانه؛ پس از اخذ تایید از سوی شرکت آب منطقه‌ای استان در اسناد طرح لحاظ شود.

۹. کلیه تجهیزات و تاسیسات موردنیاز و پشتیبان برای اراضی تحت مالکیت سرمایه‌گذار (موضوع بند ۱ صورتجلسه) از جمله ایستگاه تصفیه‌خانه می‌بایست در همین اراضی مکان‌یابی و اجرایی شود. هرگونه عملیات اجرایی در خارج از این اراضی تحت عنوان منطقه نمونه گردشگری بنددره بدون اخذ مصوبه جدید از مراجع ذی صلاح استانی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ممنوع خواهد بود.

۱۰. خط شمالی حریم شهر به نحوی اصلاح شده که کل اراضی منطقه نمونه گردشگری بنددره در حریم شهر بیرجند قرار گیرد. همچنین لازم است در این خصوص، نقشه پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر بیرجند اصلاح شده و اراضی موردنظر (مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نقشه مهمور) به عنوان منطقه نمونه گردشگری در سند پهنه‌بندی حریم لحاظ شود.

در پایان این مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمایید اسناد منطقه نمونه گردشگری و همچنین سند پهنه‌بندی حریم بیرجند با رعایت موارد فوق تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود. 

اخبار
استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان؛ کلید پیشرفت کشور در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش ایسنا،“هوش مصنوعی” در قرن ۲۱ رکن مهمی از زندگی بشر شد. به زندگی خود بنگرید، در وسایل مختلف از هوش مصنوعی استفاده شده و تمام اجزای زندگی ما به مکانی برای استفاده از هوش مصنوعی بدل شده است. هر کدام از بخش‌های علم امروز از کاوشگران اعماق دریا …

اخبار
جزئیات نخستین قرارداد "نفت در برابر اجرای پروژه"

به گزارش ایسنا، آمارها می‌گویند ۱۲۳ واحد نیروگاهی حرارتی در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۴۲ واحد دولتی، ۶۰ واحد خصوصی و ۲۱ واحد در اختیار صنایع بزرگ هستند. علاوه بر این، ۸۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌هاست که از این میزان ۶۴ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و …

اخبار
سولماز عباسی: رکوردها خوب نباشد بانوان به جهانی نمی‌روند/ وضعیت قایق و پاروها افتضاح است!

سولماز عباسی در گفت و گو با ایسنا درباره شرایط ملی‌پوشان رویینگ قایقرانی ایران بیان کرد: سه ماه تا مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان و چهارماه و نیم تا قهرمانی جوانان آسیا باقی مانده است و ورزشکاران با انگیزه خوبی پیش می‌روند. مسابقات بزرگسالان آسیا فرصت خوبی است تا ملی‌پوشان قبل …